Kérlek olvassátok el, és a közgyűlésen tárgyaljuk meg az adatvédelmi törvény ránk vonatkozó részeit! A tervezett anyagok itt letölthetők: GDPR rendeletek, Adatvédelmi szabályzat, Adatvédelmi nyilatkozat.

A közgyűlés témái
• Az Adatvédelmi szabályzat ismertetése, vitája, elfogadása
• A tagok és a vezetőség Adatvédelmi nyilatkozatainak aláírása
• A következő társasági kongresszus helyének és idejének meghatározása
• Szakmai javaslati tervek készítése, vitája és a megbízottak kijelölése, ezen belül:
- A vegyes körzetek kérdése (az érintett kollégáknak legyen továbbképzési kötelezettségük gyermekfogászatból).
- A rezidens képzés első időszakában legyen egy 6 órás gyermekfogászati témájú előadássorozat.
- A gyermekek 1 éves korától kötelező legyen a gyermekfogászati és orthodonciai szűrés. Fogalmazzuk meg a szülők (eltartók) felelősségét és kötelességeit.
- Érvekkel alátámasztva készítsünk egy összefoglalást az iskolafogászat helyzetéről, és próbáljunk érvényt szerezni a praxisjog területén a szakmai indokok alapján.
- Gyermekfogászat szakvizsga jelentősége, a továbbképzési és szakvizsga rendszeren belül kiemelt pozíciója
• Pénzügyi beszámoló
• Egyebek:
- a honlap egyes kis részeihez szerkesztőt keresünk
- facebook megjelenésünket aktivizáljuk
- kapcsolattartás a társintézményekkel
Children Children Children
Children Children Children
Children Children Children