Kedves MFE Tagtársunk!

Tekintse meg az MFE és az NSK közös pályázatának részleteit az MFE honlapján, és nyerje el a több ezer Eurós támogatást kutatási projektjéhez!

A pályázat beadási határideje: 2018. szeptember 30.

A Támogatás mértéke:
- 1 fő posztgraduális hallgató részére összesen 1.000 EUR
- 3 fiatal kutató részére személyenként 3.000 EUR

Pályázatot adhat le minden MFE tag, aki doktori iskolában folytat tanulmányokat, illetve Phd fokozatát az elmúlt 10 évben szerezte.

Kiemelt támogatási területek:
• Biofilm kontroll és parodontális terápia NSK Varios Combi Pro eszközzel vagy NSK Perio Mate vagy Prohy Mate készülékkel. Választhatóak az alábbi linken található készülékek.
• Piezoelektromos sebészet VarioSurg 3 eszközzel. Választhatóak az alábbi linken található készülékek.

Klinikai felhasználási területek:
- Dentoalveoláris sebészet
- Sinus lift
- Bone grafting
- Extractio
- Retrograd endodoncia
- Dentális implantáció
- Parodontális terápia

A pályázó a biofilm kontroll illetve piezo-elektromos sebészet területén rövid kutatási tervet nyújt be, amelyet tudományos bírálóbizottság véleményez.
A pályázat nyelve angol.
A bíráló bizottság a benyújtott pályázatokból egy PhD-hallgatót és három fiatal kutatót részesít díjazásban a pályázat témájától függetlenül.
Az NSK GmbH a kutatási projekthez szervesen kapcsolódó műszereket a kutatási projekt időtartamára ingyenesen biztosítja a nyertes pályázó számára. Az NSK számára rendkívül fontos a hossztávú együttműködés a nyertesekkel.
A pályázat időtartama 1 év
Minden további információt a pályázat beadásának feltételeiről formai követelményekről, valamint az elbírálásról megtalálnak az MFE honlapján.
Children Children Children
Children Children Children
Children Children Children