Ajánlás

a Magyar Gyermekfogászati és Fogszabályozási Társaság kezdeményezésében
a kiskorú (döntően a 0-14 éves korú) magyar lakosság fogainak épsége védelmében.

Tények:
A „CIA Factbook” 2018. július hónapban publikált adatai szerint: 0-14 évesek aránya 14.66%, ezen belül fiúk: 741,624 fő és lányok: 698,905 fő él Magyarországon. A fogorvosok száma Magyarországon 6000 körül van, ami azt jelenti, hogy minden fogorvosra 1666 fő, ezen belül átlag 233 gyermek ellátása jut. Figyelembe véve a fogorvosi praxisok struktúráját, a gyermekellátás eloszlása nem egyenletes, döntően a finanszírozott rendeléseken történik.
Korábban publikált adatok, és a gyakorló orvosok tapasztalatai alapján megállapíthatjuk, hogy a 14 év alatti gyerekeknek csupán 11-15%-a rendelkezik egészséges, nem kezelt fogazattal.
Ismerve a szájbetegségek hatását az általános egészségre, tudjuk, hogy a szájüregi betegségek, döntően a fogszuvasodás prevenciója gyermekek esetében döntő fontosságú.
A caries betegség és annak szövődményei miatti gyermekápolás jelentős kiesést okoz a családoknak (nemzetgazdaságnak) – időben és anyagi ráfordításokban egyaránt.

Tábor A Társaság javaslatai a helyzet javítására:
Vezessük be a korai gyermekkori fogorvosi szűrővizsgálatot. Eszerint 1 éves kortól fél évente legyen kötelező a gyermek és szülő megjelenése a gyermekfogászati rendelésen, ahol tanácsadás, illetve korai preventív kezelés, szükség esetén fogorvosi gyógyító beavatkozás történjen. Ehhez hasonlóan a korai ortohodonciai kötelező szűrés bevezetésén is gondolkodjunk (életkort, tartalmat javasoljunk).
A 3 éves életkortól az iskola/nevelőintézmény szervezésében valóban történjen iskolafogászati szűrés, és az iskolafogászati ellátás törvényes kereteit rendezzük. Jelen pillanatban súlyos nehézségek vannak ebben az ellátási formában.
A fogorvosi szűrő vizsgálatok és ellátások szorgalmazására vonjuk be a házi gyermekorvosokat. Egyszerű fogorvosi szakmai irányadással és a megoldási lehetőségek felsorolásával a házi gyermekorvos kollégák nagyon hatékonyan segíthetik ezt a munkát.
A gyermekeket körülvevő felnőttek tudásának bővítése az egyik legfontosabb sarokpont ebben a témakörben. Széles társadalmi és (jó értelemben) civil közösségeket, iskolákat stb. kell bevonni az információk terjesztésébe.
Ismert, hogy a fogszuvasodás és a 2.típusú diabetes is táplálási-táplálkozási anomáliák talaján alakul ki. Távolabbi cél, hogy az extrém gyorsan terjedő gyermekkori diabetes szűrésében működjünk együtt a diabetes betegség gyógyítására szakosodott kollégákkal, akik ugyanígy a fogszuvasodás egyszerű tényét megállapítva, és a beteget ellátásra irányítva segíthetik a gyermekek gyógyítását, és a mi munkánkat.
Children Children Children
Children Children Children
Children Children Children