A Társaság rövid története

A Társaság Tóth Pál tanár úr javaslatára szerveződött, aki mint alapító vett részt a munkában. Vezetésével és iránymutatásával 1971-ben jött létre a Gyermekfogászati Sectio, melynek első elnökévé választották. Az első tudományos ülést 1972-ben rendezték Dobogókőn. Ettől az időtől a dobogókői Hotel Nimród vált rendszeres találkozóhellyé az évenként rendezett szimpóziumok számára. A rendezvények nagyon népszerűek voltak nemcsak a gyermekekkel foglalkozó fogorvosok között, de a fogorvoslás más területén dolgozók körében is. 1979 emlékezetes év volt a Sectio életében, Budapestnek és a Sectionak jutott az a megtiszteltetés, hogy hazánkban rendezzék meg a Nemzetközi Gyermekfogászati Társaság (International Association of Dentistry for Children - IADC) 7. kongresszusát. 1981-ben a Sectio megnyitotta kapuit a fogszabályozással foglalkozók előtt is, és egyúttal nevet is változatott Gyermekfogászati és Fogszabályozási Sectiora. A 14. szimpózium volt az első, melyet nem Dobogókőn rendeztek. Dr. Makra Csaba kiváló gyermek fogorvos – a gyermekellátás és prevenció elhivatott művelője – 1986-ban Gödöllőn rendezte meg a konferenciát, óriási sikerrel. 1990-ben Dr. Czukor József vette át az elnökséget Tóth Pál tanár úrtól, majd 1994-ben Dénes József professzort választották meg elnöknek, akinek 1999-ban bekövetkezett tragikus halálával vezető nélkül maradt a Sectio, 2001-ig csak ügyvezető elnöklet volt. Dénes professzor idejében 1996-ban Siófokon, majd a következő évben Nyíregyházán ülésezett a Sectio. 1997-ben Nyíregyházán a Sectio a kétévenkénti szimpózium megrendezése mellett döntött amellett, hogy nevét Magyar Gyermekfogászati és Fogszabályozási Társaságra módosította. Az 1999-es szimpóziumot Dénes professzor emlékének szentelték. Ez ideig a konferenciák szervezője elsősorban a Budapesti Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika dolgozói voltak, 2003-ban a közgyűlés úgy döntött, hogy ezt a feladatot megosztja a magyarországi négy egyetem között, és az első alapító elnök tiszteletére Tóth Pál Vándorgyűlés lesz a neve. Annak ellenére, hogy a döntés megszületett, 2003-ban az első Tóth Pál Vándorgyűlést a Budapesti Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika rendezte meg Visegrádon, amit 2005-ben Debrecen követett, majd Pécs, Szeged és újra Budapest következett. 2013-ban Debrecen már második alkalommal látta vendégül a Tóth Pál Vándorgyűlést. 2001–2005 között Dr. Czukor József, majd 2005-től 2013-ig Tarján Ildikó professzor asszony látta el a Társaság elnöki tisztét, s 2013-ban Ő adta át a vezetést Dr. Alberth Mártának. 2016-tól Dr. Alberth Mártát követően Dr. Szántó Ildikó lett a Társaság elnöke.

Elnökök

Dr. Tóth Pál
Dr. Czukor József
Prof. Dr. Dénes József
Dr. Czukor József
Prof. Dr. Tarján Ildikó
Dr. Alberth Márta
Dr. Szántó Ildikó
1971–1990
1990–1994
1994–1999
2001–2005
2005–2013
2013–2016
2016–

Az alapító rövid életrajza

Dr. Tóth Pál (1913–2001) egyetemi docens, a Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika vezetője

Tóth Pál 1913. október 2-án született Szarvason. 1939-ben általános orvosi diplomával végzett a Pázmány Péter Tudományegyetem Orvosi Karán, Budapesten. Végzés után előbb alorvosként a Körmendi Szanatóriumban, majd a Fehérkereszt Gyermekkórházban dolgozott. 1940-ben ösztöndíjas volt Rómában, a Trópusi Betegségek Korházában. 1941-től a Semmelweis Orvostudományi Egyetemre került, ahol 1945-ben szerzett fogszakorvosi képesítést és 1952-ben a gyermekfogászat tantárgy előadója lett. 1968-ban kinevezték docensnek, 1970-ben megbízták a klinika vezetésével. 1980-ig állt a klinika élén, 1983-ban nyugdíjba vonult. Ez alatt az idő alatt hét tankönyv és öt kandidátusi mű született közreműködésével. 1979–1981 között a Nemzetközi Gyermekfogászati Társaság (IADC) elnöke volt. 2001-ben Budapesten hunyt el és helyezték örök nyugalomra.
Kitüntetései:
• 1950-ben A Népköztársaság Érdemérem bronz fokozata
• 1967-ben Kiváló Orvos
• 1971-ben a Semmelweis Egyetem Kiváló Oktatója
• 1980-ban Párizs városának Ezüstérme
• 1983-ban a Munka Érdemrend arany fokozata
• 1998-ban Pro Sanitate kitüntetés

Dr. Dima Mária Magdolna emlékező sorai: Ki is volt Dr. Tóth Pál? címmel itt olvasható.
Children Children Children
Children Children Children
Children Children Children